Vrijwilligersovereenkomst

Met elke vrijwilliger sluit Lister een vrijwilligersovereenkomst af.

In de vrijwilligersovereenkomst staan (in ieder geval) de volgende zaken benoemd:

  • Aanvangsdatum
  • Duur van de overeenkomst
  • Proefperiode
  • Mogelijkheid van tussentijdse opzegging
  • Gezagsrelatie
  • Werklocatie
  • Verzuim
  • Recht op (on)kostenvergoeding
  • Wijze van beĆ«indiging van de overeenkomst.

Vrijwilligersreglement
Een aanvulling op de vrijwilligersovereenkomst is het vrijwilligersregelement. Hierin omschrijft Lister haar rechten en plichten ten aanzien van vrijwilligers. Het doel is een zo prettig en duidelijk mogelijk werkklimaat scheppen.

Download of kijk in: Reglement_vrijwilligers (pdf)