Visie en doel


De wens voor een ontmoetingsruimte komt vanuit de bewoners. Het initiatief voor ontwerp en bouw is van Jutphaas Wonen. De gemeente Nieuwegein heeft subsidie verleend voor de bouw en de exploitatie, vanuit een bijdrage van de provincie Utrecht.  Het is bedoeld om een sfeervolle en gezellig plek te creëren voor onderlinge ontmoeting en leefbaarheid in de wijk te vergroten. Lister neemt in het begin het beheer en de uitvoering op zich, met als uiteindelijk doel om het zelfstandig te laten runnen door de gebruikers ervan. Cliënten van Lister doen in de ontmoetingsruimte als vrijwilliger werkervaring op.