Vergoeding

De vrijwilliger van 23 jaar of ouder heeft recht op een vaste onkostenvergoeding van maximaal € 2,00 per uur, € 150, per maand of   € 1500, per jaar. In dit bedrag is inbegrepen een vergoeding voor reiskosten van de woonplaats naar de werkplek.

De direct leidinggevende van plek waar de vrijwilliger werkzaam is, is verantwoordelijk voor een juiste registratie van de gewerkte uren van de vrijwilliger.

De noodzakelijke kosten die de vrijwilliger maakt voor verrichte werkzaamheden worden, na het overleggen van nota’s, ter beoordeling van de leidinggevende door de organisatie vergoed.

De reiskosten voor reizen, die in opdracht van de organisatie worden gemaakt, worden volgens de geldende reiskostenregeling vergoed.

 Onkostenvergoeding in geval van ziekte en vakantie Op de momenten dat de vrijwilliger zijn werkzaamheden niet kan verrichten wegens afwezigheid door ziekte of vakantie, wordt er niet overgegaan tot uitbetaling van een onkostenvergoeding. Er zijn immers geen kosten gemaakt die betrekking hebben op het uitvoeren van werkzaamheden van de vrijwilliger.

 W.A. – en ongevallenverzekering Lister draagt zorg voor de noodzakelijke W.A.-verzekering. Voor de vrijwilli­ger is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.