Verklaring Omtrent Gedrag

Voor sommige vormen van vrijwilligerswerk bij De Wenck, bijvoorbeeld werken met kwetsbare groepen, heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Aanvragen
Om een Verklaring omtrent gedrag aan te vragen heb je een aanvraagformulier nodig. Dit krijg je van Lister. Die heeft al een deel ingevuld. Zelf vul je je het andere deel in.

Met het ingevulde formulier ga je naar de balie van de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Hiervoor moet je meestal telefonisch of ditigaal een afspraak maken.

Kosten retour
De kosten voor de VOG krijg je retour van de organisatie.