Verantwoorde alcoholverstrekking

1. Er wordt geen sterke drank geschonken.

2. Aan personen onder 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank geschonken of verkocht.

3. Leeftijdsgrenzen en schenktijden worden zichtbaar in de ontmoetingsruimte  opgehangen.

4. De verstrekker van alcoholhoudende drank dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

5. Aan personen die dronken zijn, wordt geen alcoholhoudende drank geschonken en mag door derden ook geen alcoholhoudende drank worden aangeboden.

6. Personen die dronken zijn worden niet toegelaten in de ontmoetingsruimte.